Cinayət qanunvericiliyinə təklif edilən dəyişiklilər, 2017

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ Maddə 16. Cinayətlərin təkrar törədilməsi 16.1. Bu Məcəllənin eyni bir maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin iki dəfə və ya iki dəfədən çox törədilməsi, cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir. 16.2. Bu Məcəllənin müxtəlif maddələri ilə nəzərdə tutulmuş iki və ya daha çox cinayətin törədilməsi, yalnız həmin Məcəllənin Xüsusi hissəsində birbaşa göstərilən hallarda…